Hoppa till innehåll
I regeringens höstbudget, som presenterades i mitten av september, anslogs som väntat en uppräkning av den statliga assistansersättningen på 1,5 procent. Det täcker tyvärr inte ens de kollektivavtalade löneökningarna, än mindre redan slimmade kostnader för kompetensutveckling och arbetsledning.

Risken om assistansersättningen fortsätter urholkas är att seriösa anordnare med kollektivavtal och goda arbetsvillkor tvingas lägga ner verksamheten. Kvar blir kommunerna, som redan idag kompletterar den statliga schablonersättningen på cirka 300 kronor för en timme assistans med ytterligare drygt 30 kronor, pengar som tas från den övriga kommunala budgeten. Kvar blir också de mindre seriösa aktörerna, som varken har kollektivavtal eller kvalitetsambitioner.

Probleminsikten finns på flera håll i svensk politik. Men det räcker inte att se problemen, man måste också göra någonting åt dem. Därför är det välkommet att Kristdemokraterna i sin budgetmotion, sitt alternativ till regeringens budget, anslår 2,2 procents uppräkning av schablonersättningen. KD visar därmed en medvetenhet om att personlig assistans med kvalitet och goda arbetsvillkor måste följa kostnadsutvecklingen i samhället och de kollektivavtalade löneökningarna. Nu hoppas vi att fler partier landar i den insikten.