Hoppa till innehåll
Vänsterskriften ETC. har granskat upphandlingar av skyddade boenden för kvinnor och barn som utsatts för våld. Det får inte finnas något tvivel kring verksamheter som bedriver en så viktig verksamhet som att skydda människor från hot och våld.

Den här typen av verksamhet är inte tillståndspliktig som t ex HVB eller hemtjänst. Därför är kommunernas egna kontroller än viktigare. I granskningen slår ETC. fast att ett bolag som drivs av äkta makar har vunnit upphandlingar i Stockholms län samtidigt som de står åtalade för misshandel av sitt eget barn. Föräldrarna nekar till brott men det ska inte vara möjligt att vinna den här typen av upphandling när man samtidigt står åtalad. Kvinnan är enligt tidningen dömd för bokföringsbrott vilket skulle försvåra möjligheterna till medlemskap i Vårdföretagarna. Det borde också diskvalificera bolaget att vinna upphandlingar inom vård och omsorg.

Vårdföretagarna har en av näringslivets hårdaste inträdeskrav, etiska riktlinjer och uppförandekod. Vi ser det som självklart att företag som har som sin främsta uppgift att bedriva vård och omsorg har alla erforderliga tillstånd och för vissa verksamheter ska uppgifter ur Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister lämnas. Man får heller inte ha registrerade skulder eller avgifter till Skattemyndigheten.

När nu Vårdföretagarna kan ställa hårda krav borde det också vara en självklarhet för kommuner. Det är ju trots allt de som betalar och medborgarna förväntar sig kvalitet. Förekomsten av oseriösa aktörer drabbar människor som är i stort behov av skydd eller omsorg. Så kan vi inte ha det.

Anders Manell
Näringspolitisk expert individ och familj