Hoppa till innehåll
Från halvårsskiftet ska våra medlemsföretag betala moms när de anlitar, inte bara bemanningsföretag, utan också konsultläkare och annan legitimerad sjukvårdspersonal som verkar via eget bolag. Många vårdlösningar med underleverantörer drabbas också av momsplikt. Eftersom vård- och omsorgsföretag inte får dra av momsen innebär detta stora fördyringar, som får direkt påverkan i verksamheten.

Många av våra medlemsföretag befinner sig nu mitt i processen med att omförhandla och avsluta avtal med läkarkonsulter och andra inför halvårsskiftet när den nya momstolkningen slår till. Ett av dem är Helsa, som Dagens Industri berättade om igår (17/4). Andelen konsultläkare i Helsas verksamheter varierar, men särskilt i regioner med stor brist på allmänläkare är andelen konsulter stor. På flera mottagningar tvingas Helsa nu, enligt Dagens Industri, säga upp sina avtal med konsultläkarna, därför att de inte har råd att ha dem kvar.

Vi kommer att tvingas dra ned på personal, redan idag saknas marginalerna. Vi klarar definitivt inte en kostnadsökning på 25 procent – i värsta fall kan vi behöva stänga enheter. Jag hoppas verkligen att vi inte hamnar där”, säger Conny Mathiesen, VD hos Helsa, till Dagens Industri.

Vårdföretagarna har tidigare varnat för att den nya vårdmomsen inte är konkurrensneutral, utan snedvrider villkoren till nackdel för verksamhet i privat regi. Nu börjar dessa effekter bli synliga. Conny Mathiesen ser, enligt Dagens Industri, hur de konsultläkare som lämnar Helsa istället välkomnas av regiondrivna verksamheter, som inte tycks lika momskänsliga. Sannolikt hänger det ihop med att den regiondrivna verksamheten får ersättning för sina momskostnader från staten. Det kan inte vara rimligt att en momstolkning ska tillåtas slå så olika mot verksamhet i privat, respektive offentlig regi. Detta är allt annat än likvärdiga villkor för privat och offentlig verksamhet.

 

 

Har landets regionpolitiker och regionledningar förstått vilka stora konsekvenser som den nya vårdmomsen får för kompetensförsörjningen hos de privata vårdgivare som verkar på deras uppdrag i sjukvården? I Dagens Industri berättar Conny Mathiesen hos Helsa om hur han, liksom många andra av våra medlemsföretag, möts av en ljummen respons från politiker och beställare i regionerna. Om vårdverksamheter blir tvungna att dra ner på sin verksamhet, eller till och med stänga, blir alla förlorare. I slutänden riskerar det att vara patienterna som drabbas. Därför behövs, som Conny Mathiesen säger i Dagens Industri, gemensamma lösningar. Läs intervjun med Conny Mathiesen i Dagens Industri.

Effekterna av vårdmomsen berör sjukvårds, tandvårds- och omsorgssektorerna över hela Sverige, stad som landsbygd, samt patienter och brukare i alla åldrar och behovskategorier, från förlossningsvården till geriatriska kliniker; från tandvård till hjärtoperationer, från HVB-hem för ungdomar till särskilda boenden för äldre.

Ansvariga politiker i regering och riksdag behöver också agera snabbt. Vi ser behov av åtgärder på både kort och längre sikt. Det är långtifrån säkert att Skatteverket har hamnat rätt i sin vida tolkning av HFD:s dom. I det korta, akuta perspektivet bör Skatteverket därför skjuta på tillämpning av den nya vårdmomsen tills det finns rättspraxis. I det längre perspektivet behövs lagändringar för att säkra likvärdiga villkor för verksamheter oavsett regi, också i momshänseende. Läs mer om det här.