Viktig info från Skatteverket om moms på inhyrd sjukvårdspersonal

Som vi tidigare informerat om har Högsta Förvaltningsdomstolen i en dom beslutat att ett bemanningsföretags uthyrning av sjukvårdspersonal inte ska undantas från momsplikt. Beslutet får stora konsekvenser för den privat drivna vården och omsorgen.

Skatteverket lade i fredags (15/6) ut information om att myndigheten analyserar konsekvenserna av domen och avser att ta fram ett ställningstagande. Till dess att Skatteverkets ställningstagande är klart kommer myndigheten även fortsättningsvis hantera uthyrning av personal inom vårdsektorn som om den omfattas av undantaget från skatteplikt. Länk till Skatteverkets information.

Detta innebär i praktiken att bemanningstjänster tills dess att Skatteverket kommer med sitt rättsliga ställningstagande inte behöver faktureras med moms.

Mot bakgrund av de stora effekterna av en momsplikt kan det vara av värde för våra berörda medlemsföretag, även om Skatteverkets slutliga analys av domens tillämpningsområde inte är klar, att relativt omgående initiera analyser för er egen del och eventuellt påbörja diskussioner med berörda parter.

Vad gör Vårdföretagarna?
Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen väcker många frågor, varav en av de viktigare är hur gränsdragningen mellan sjukvårdstjänster och personaluthyrning ska göras. Vårdföretagarna har anlitat en ledande momsexpert från en av revisionsbyråerna som stöd i vårt arbete i denna för branschen så viktiga fråga. Vid ett möte med Skatteverket förra veckan pekade Vårdföretagarna och Kompetensföretagen på vilka stora konsekvenser moms på dessa tjänster riskerar att få i vården och omsorgen. Det visar inte minst den medlemsundersökning vi genomfört, som blev ett viktigt underlag i mötet.

Vårdföretagarna fortsätter att arbeta med denna viktiga fråga på alla fronter och återkommer med vidare information till våra medlemmar.