Hoppa till innehåll
Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade igår, torsdag 7 juni, dom i ett ärende som får allvarliga konsekvenser för kompetensförsörjningen i sjukvården och som särskilt drabbar privata vård- och omsorgsgivare. Domstolen slog fast att ett bemanningsföretags uthyrning av legitimerad sjukvårdspersonal är momspliktig.

Det innebär att privata vård- och omsorgsgivare kan bli tvungna att betala 25 procents moms på inhyrning av legitimerad sjukvårdspersonal. Eftersom privat driven sjukvård och omsorg saknar avdragsrätt för moms skulle det innebära avsevärda fördyringar för privata vård- och omsorgsgivare vid inhyrning av personal för att bemanna sin verksamhet.

Moms på inhyrd legitimerad sjukvårdspersonal slår direkt mot kompetensförsörjningen i vården och omsorgen. Det skapar också nya orättvisor i relation till landstingens och kommunernas egenregiverksamhet, som får full momskompensation från staten.

Vårdföretagarna kommer nu att analysera Högsta Förvaltningsdomstolens dom närmare. Domen väcker många frågor, varav en av de viktigare är hur gränsdragningen mellan sjukvårdstjänster och personaluthyrning ska göras. Dessa frågor kommer Vårdföretagarna att ta upp till diskussion med Skatteverket inom kort, i syfte att minska domens skadeverkningar för kompetensförsörjningen.