Rätt ska vara rätt om kompetensutvecklingen

Stämmer bilden som ges i tidningen Arbetet (6/10) att läkare på offentligt drivna vårdcentraler skulle få större möjlighet till fortbildning än de som arbetar på privat drivna vårdcentraler? Läkarförbundet ger en annan bild. Enligt Läkarförbundet har läkarna inom privata och småskaliga läkarledda verksamheter bättre möjligheter att inhämta kunskaper än övriga.

 

I tidningen Arbetet idag (6/10) berättar distriktsläkaren Maria Warenmark om sin arbetsdag och att hon trivs med sitt jobb. Hon har arbetat som läkare hos både privat drivna och offentliga vårdcentraler. Hennes bild är att det finns för- och nackdelar med båda. ”De privata är mer effektiva med snabbare beslutsvägar, medan det ofta är lättare att gå på fortbildning för landstingets anställda”, skriver Arbetet i artikeln.

Läkarförbundet gjorde 2015 en undersökning bland sina medlemmar i primärvården. Deras undersökning ger en annan bild av möjligheterna till fortbildning. Läkarförbundet ser ett tydligt resultat i undersökningen – att läkare i privata och småskaliga läkarledda verksamheter har bättre möjligheter att inhämta kunskaper än övriga. De som generellt hade störst problem med fortbildning var offentligt drivna vårdcentraler med många vakanta tjänster.

Att vårdens professioner får möjlighet till fortbildning har stor betydelse för möjligheterna att utveckla kompetensen i arbetet. Läkarförbundets studie tyder på att de privata vårdgivarna bidrar positivt till kompetensutveckling och därmed till kvaliteten i sjukvården.