Glädjande resultat i Svenskt Kvalitetsindex mätning

SKL har presenterat sin årliga mätning, tillsammans med Svenskt Kvalitetsindex, om hur nöjda medborgarna är med olika samhällstjänster. Patienterna är mer nöjda med den privat drivna sjukvården än med den landstingsdrivna. Det är glädjande resultat, eftersom privata vårdgivarna är viktiga partners i vården.

 

 

Svenskt Kvalitetsindex gör varje år, för SKL:s räkning, en mätning av hur nöjda medborgarna är med olika delar av samhällsservicen. Medborgarna är i stort relativt nöjda med kommunernas och landstingens samhällsservice (67,7 av 100). Medborgarna är mer nöjda med sjukvården, hemtjänsten och äldreboenden än med samhällsservicen i stort. När det gäller individ- och familjeomsorg är nöjdheten lägre.

För sjukvården redovisar SKL nöjdheten uppdelad på driftsform. Undersökningen visar att medborgarna är mer nöjda med de privata vårdgivarna än med den landstingsdrivna vården.

Källa: SKL och Svenskt Kvalitetsindex 2016

Varje dag besöker fler än 65 000 patienter privata vårdgivare i sjukvården. De privata vårdgivarna är viktiga partners för landstingen och regionerna i sjukvården. Det är glädjande att för åttonde året i rad kunna konstatera att de privata vårdgivarna också bidrar till att lyfta medborgarnas nöjdhet med svenska sjukvården som helhet.