Möte med Socialminister Åsa Regnér

Efter vår presentation inför Socialutskottet 9/2 blev vi inbjudna att komma tillbaka för ett längre samtal med utskottet. Någon dag senare besökte vi Socialminister Åsa Regnér efter inbjudan av ministern. Det är glädjande att både riksdag och regering är intresserade av att ta del av branschens erfarenheter avseende situationen kring ensamkommande flyktingbarn.

Enbart en liten del av landets alla HVB för ensamkommande är medlemmar hos Vårdföretagarna. Våra hårda medlemskrav gör att alla presumtiva medlemmar inte beviljas medlemskap. För företag som bedriver konsulentstödd familjehemsverksamhet ser vi just nu över möjligheterna att ytterligare skärpa kraven. När tillståndsplikt saknas och den allmänna kontrollen är bristfällig gör vi vad som är möjligt som branschorganisation för att försvåra för oseriösa företagare.

Inga-Kari Fryklund i samtal med Åsa Regnér

Bild från Rapports nyhetssändning. Till vänster Socialminister Åsa Regnér (s), i mitten Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och socialtjänst SKL, och till höger Inga-Kari Fryklund, Vårdföretagarnas förbundsdirektör.

Som utgångspunkt bör all verksamhet inom HVB för ensamkommande vara tillståndspliktig. Det gäller även konsultenstödda familjehemsverksamheter. Vi har också fört fram att ägare och ledning ska vandelsprövas i samband med tillståndsgivning. Dessutom förordar vi ett nationellt register för samtliga familjehem. Med ett sådant undviks situationer där flera kommuner placerar barn i ett och samma familjehem ovetandes om varandras placeringar.

Vårdföretagarna har tidigare fört fram tillståndsplikten som en förutsättning för att säkra kvaliteten och seriositeten i branschen.

TillståndsprövningHåkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna på SvD Debatt och i Vårdföretagarnas pressmeddelande.

Under mötet med både Socialutskottet och Åsa Regnér redogjorde jag för de svar våra medlemsföretag med HVB-verksamhet lämnat till oss angående säkerhet, relationen till kommunen etc. En kortare genomgång av svaren vi har fått in finns att läsa här. Vill ni läsa den längre presentationen från mötet finns den här (HVB presentation inför Socialutskottet).

Bortsett från tillståndsplikten ser Vårdföretagarna problem på bland annat följande områden:

  • Tydlig fördelning – vem har ansvar att agera när problem uppdagas, HVB, kommunen, Migrationsverket?
  • Kompetens hos personalen – förstå bl.a. kulturella frågor
  • Värderingsfrågor – Tydliggör vem som gör vad. Tydliggör ansvaret mellan HVB och Socialtjänsten.
  • Tydliggör lagstiftningen – Arbetsmiljölagen som syftar till att skydda arbetstagaren och Socialtjänstlagen som syftar till att skydda ungdomen kan krocka. En situation som kan leda till osäkerhet.
  • Vandelsprövning av ägare och ledningen sker ej idag.

I den situation som råder när det gäller ensamkommande barn och ungdomar är det fortsatt viktigt med konstruktiva samtal mellan alla parter.