Hoppa till innehåll

rätten att välja tjänster förutsätter att det finns olika utförare. Det är genom en mix av offentliga utförare, företag av olika storlekar och andra alternativ som det kan utvecklas olika sorters tjänster och kombinationer av tjänster som tillfredsställer den enskildes behov. Det skriver Håkan Tenelius i VLT.

Vasiliki Asouplaki, Anna Maria Romlid , Olle Kvarnryd och Narri Nåman, alla V, kritiserar i VLT den 28 oktober Socialdemokraternas samarbete med MP, C och KD.  Framförallt kritiserar de majoritetens syn på välfärdsfrågor kopplat till medborgarnas möjlighet att välja vård och omsorg. Vänsterpartisterna menar att den verkliga valfriheten innebär rätten att välja vilka tjänster som ska utföras, inte utförare. Vänsterpartisterna hänvisar till regeringens överenskommelse med V på nationell nivå om att begränsa vinster i välfärden.

Men rätten att välja tjänster förutsätter att det finns olika utförare. Det är genom en mix av offentliga utförare, företag av olika storlekar och andra alternativ som det kan utvecklas olika sorters tjänster och kombinationer av tjänster som tillfredsställer den enskildes behov. Inom vård- och omsorg finns det 12 000 entreprenörer med sammanlagt 160 000 anställda.  93 procent av dessa är småföretag och en majoritet drivs av en kvinna. Den uppgörelse regeringen och Vänsterpartiet presenterade nyligen på nationell nivå slår direkt mot mer än 10 000 småföretagare, varav en stor del är kvinnor.

Vård- och omsorgsföretag presterar generellt sett lika bra eller bättre än offentliga utförare, vilket stöds av såväl forskning som av Socialstyrelsen. Till exempel får privata vårdcentraler högre betyg än offentliga i alla avseenden i den nationella patientenkäten. Privata företag är också bättre än kommunen på 11 av 16 undersökta indikatorer av kvalitet när det gäller privata äldreboenden. När det gäller stöd till personer med funktionsnedsättning är de privata bättre på 21 av 26 kvalitetsområden enligt Socialstyrelsen. Samma sak med arbetsvillkoren. I Jobbhälsobarometern som genomförs av Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex är privat anställda år efter år nöjdare, de privat anställda är också mer sällan sjukskrivna enligt SCB och har dessutom högre lön.

I Västerås tycks den nya majoriteten ha valt en pragmatisk syn men hinder finns på nationell nivå på grund av regeringens överenskommelse med V. Redan nu ser vi exempel på företag som vill eller tvingas dra sig ur vård- och omsorgssektorn. Förlorarna är i slutänden patienter, brukare och vi alla när våra gemensamma tillgångar inte används på bästa sätt. Det skulle istället även på nationell nivå behövas en blocköverskridande uppgörelse om den privata vårdens och omsorgens villkor med syfte att ge de bästa krafterna chansen att utveckla välfärden.

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Vestmanlands Läns Tidning 14 nov 2014