Fel väg fram att avskaffa valfriheten i Stockholms stad

Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd skrev i fredags (31/10) på SvD brännpunkt att lagen om valfrihet, LOV, ska ses över för att säkerställa en god omsorg för Stockholms äldre. Med de äldres bästa för ögonen är det tyvärr fel väg att gå. Det är inte det faktum att Stockholms äldre har möjlighet att välja hemtjänst som är problemet.

Problemet är istället låga ersättningsnivåer och att detta leder till att för få företag kan ha kollektivavtal eller kollektivavtalsliknade villkor. Vi vet att det finns många omsorgsgivare som anser att de idag har svårt att ge en bra äldreomsorg, vara goda arbetsgivare och samtidigt få ekonomin att gå ihop, ersättningsnivåerna är helt enkelt för låga. Flera seriösa aktörer, även icke vinstdrivande, har själva valt att lämna för att ekonomin inte går ihop.

Ett problem som hör ihop med detta är hur de äldres behov bedöms. Den så kallade biståndsbedömingen är för detaljplanerad och bedöms i minuter per enskild insats hos den äldre. Samtidigt räknar staden in många fler moment än ställtiden hos den äldre i ersättningen. Tiden för transporter till och från de äldre är för kort och dessutom räknas övrig tid som rapportering, arbetsplatsträffar och utbildning in i totalersättningen, vilket gör att man inte får rätt betalt för alla insatser man utför. Det är då inte konstigt att ersättningen inte räcker till.

Många företag inom hemtjänsten är engagerade entreprenörer som själva tidigare har arbetat i den kommunala hemtjänsten. De har en idé om vad de vill göra för de äldre och vad som är bra för dem. I brukarundersökningen får de privata utförarna bättre betyg, speciellt stora är skillnaderna när det gäller personalens flexibilitet, planering och anträffbarhet. Därför är knappast bästa lösningen för Stockholms äldre att behålla de låga ersättningsnivåerna och kasta ut valfriheten genom att slopa LOV.

Istället bör Stockholm Stad föra en dialog med oss och andra arbetsgivar- och branschorganisationer om hur systemet ska utformas för att på bästa sätt höja kvaliteten i hemtjänsten. LOV har möjliggjort för både vinstdrivande och icke-vinstdrivande aktörer att bidra till välfärden. Vi vill vara med och utveckla hemtjänsten tillsammans med Stockholms stad framöver.