Nu kartläggs kompetensutmaningarna och rekryteringsbehoven

Alldeles i dagarna skickar Svenskt Näringsliv en elektronisk rekryteringsenkät till drygt 16 000 företag/arbetsplatser i Sverige, varav cirka 640 är Vårdföretagarnas medlemsföretag. Undersökningen kartlägger företagens utmaningar med att hitta medarbetare med rätt kompetens. Det är en mycket viktig fråga och förhoppningsvis tar medlemsföretagen sig tid för att besvara enkäten.

 

Tidigare undersökningar har visat att det råder en betydande missmatchning på svensk arbetsmarknad och att vart femte rekryteringsförsök misslyckas. Företagen får bland annat möjlighet att besvara frågor om vilka rekryteringsvägar som använts och vilka utbildningsnivåer som eftersöks.

Att ha tillgång till rätt kompetens och att det finns möjlighet att matcha arbetssökande och arbetsgivare är avgörande för våra medlemsföretag. Detta är inte minst viktigt i vård- och omsorgssektorn där kompetensförsörjning är en mycket angelägen fråga. Att ge en tydlig bild av hur verkligheten ser ut är därför viktigt. Förhoppningen är därför att våra medlemsföretag tar den tid som behövs för att fylla i enkäten. Den insatsen är mycket värdefull för att vi ska kunna lyfta företagens frågor.