Sjöstedts skeva verklighetsuppfattning

Jonas Sjöstedt uttalar sig i DN idag om att privata företag inom vård skola omsorg ligger efter det offentliga när det gäller andel av medarbetarna som har heltid och fast anställning. Vänsterpartiet försöker svartmåla den privat drivna vård- och omsorgen i vanlig ordning. Sjöstedt menar att företagen sparar in på personalen för att öka vinsten. Det vore allvarligt om det var sant men undersökning efter undersökning visar hur fel Sjöstedt har.

 

 • Privata vårdgivare får bättre betyg av sina anställda än offentliga. De anser i högre grad att de kan påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras. De är också mer nöjda med samarbetet med sin närmaste chef, arbetsbelastning och lön. Det visar jobbhälsobarometern från 2012.
 • Tidigare har privata företag legat bättre än de kommunala när det gäller andel heltid. Siffror från 2008 och 2009 visar att privat sektor var bättre än det offentliga när det gäller heltid då.
 • Allt fler väljer att ta anställning inom den privata vård och omsorgen. År efter år ser vi hur antalet medarbetare växer vilket tyder på att medarbetarna trivs.
 • Vårdpersonal hos privata vård- och omsorgsföretag är sjukskrivna i mindre utsträckning än offentligt anställda inom vård och omsorg.
  Andel sjukskrivna inom omsorg för personer med funktionsnedsättning (inklusive personlig assistans) var för kommunalanställda 12,2 % och privatanställda 8 %.
  Andel sjukskrivna inom äldreomsorgen var för kommunalanställda 12,1 % och privatanställda 10,8 %.
  Andel sjukskrivna inom hälso- och sjukvården var för landstingsanställda 9,6 % och privatanställda 7,6 %.
  Detta gäller alltså andel sjukskrivna (mellan 15-89 dagar) enligt SCB:s Longitudinella integrationsdatabas för sjukförsäkrings och arbetsmarknadsstudier (LISA) för år 2011.
 • Det är högre lön och utbildningsnivå i privata sektorn. Statistik från SCB visar att utbildningsnivån inom omsorgen är högre i den privata sektorn. 29 procent av de anställda i privata omsorgsföretag hade eftergymnasial utbildning, mot 26 procent i den kommunala omsorgen. Inom hälso- och sjukvården var andelen lika stor i de båda sektorerna – 70 procent. Anställda i privata vård- och omsorgsföretag tjänar bättre enligt SCB. Inom hälso- och sjukvård låg lönenivån sex procent högre i privata företag jämfört med offentlig sektor. Inom omsorgsbranschen var de privatanställdas löner 1,7 procent högre. Det visar SCB-rapporten “Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg” och är något vi skrivit om tidigare.

En förklaring till att den privata sektorn har lägre andel anställda på heltid och fast anställda än offentlig sektorn är den stora osäkerhet som råder när det gäller möjligheten att få existera för välfärdsföretag idag. Konjunkturbarometern från SCB visar att andelen som anger politiska beslut eller politisk osäkerhet rörande verksamhetens möjlighet att expandera har ökat kraftigt jämfört med undersökningarna tidigare år. Fast anställning är en stor investering för tjänsteföretag och kan vara riskabelt i en sektor där framtiden är oviss. Det är därför viktigt att välfärdsföretagen får långsiktiga och tydliga spelregler, så att de kan bidra med långsiktiga satsningar och vara med och utveckla vården och omsorgen för alla. Inte minst fortsätta att bygga en attraktivitet kring arbetet med vård och omsorg – det behövs!

En annan viktig förklaring ligger i att små företag har andra förutsättningar än kommuner. De mindre företagen som växer, främst hemtjänstföretag, anställer på deltid när de får en ny kund som inte ger tillräckligt underlag för ytterligare en heltid. När underlaget växer kan deltiden skalas upp till heltid.

Det är även viktigt att tänka på att företag inom personlig assistans måste ha en hög flexibilitet för att kunna möta brukarnas behov. Inom personlig assistans är brukarens önskemål är helt styrande och därför väljer brukarna i högre utsträckning privata företag för att de kan mer flexibelt stödja brukarnas behov än vad man upplever att kommunerna generellt klarar av.