Högre lön och bättre utbildning i privata vård­företag enligt SCB

Idag publicerade SCB sin årliga rapport ”Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg”. Både vinstdriven och ideell verksamhet växer, och privatanställda har bättre utbildning och högre lön, visar SCB.

Visserligen måste statistiken tas med en nypa salt. Dels är den något ålderstigen, siffrorna rör 2011, dels fångar SCB upp en hel del verksamhet som ligger utanför det skattefinansierade området. Ändå finns där alltså flera fakta som stärker bilden av den privata vårdsektorn.

Till att börja med noterar SCB att branschen växer. Både privata företag och föreningar och stiftelser har ökat. Sedan millenieskiftet har t ex landstingens köp från privata företag inom hälso- och sjukvård ökat  från 7,7 miljarder kr till 22,4 miljarder kr. Inköpen från föreningar och stiftelser har ökat från 189 miljoner kr till 701 miljoner kr. Vilket dödar myten att vinstdrivande företag konkurrerar ut de ideella aktörerna. Båda behövs för mångfalden – och båda växer.

SCB har följt upp utbildningsnivån. Inom omsorgen är utbildningsnivån högre i den privata sektorn. 29 procent av de anställda i privata omsorgsföretag hade eftergymnasial utbildning, mot 26 procent i den kommunala omsorgen. Inom hälso- och sjukvården var andelen lika stor i de båda sektorerna – 70 procent.

Anställda i privata vård- och omsorgsföretag tjänar bättre enligt SCB. Inom hälso- och sjukvård låg lönenivån sex procent högre i privata företag jämfört med offentlig sektor. Inom omsorgsbranschen var de privatanställdas löner 1,7 procent högre.