Blocköverskridande uppgörelse kan ge fler vårdjobb

Ökad efterfrågan på vård och omsorg hos privata vårdgivare har lett till omfattande nyanställningsbehov, men företagen tvekar att satsa på grund av osäkerheten inför politiska beslut.

Den svenska vård- och omsorgsbranschen går bra. Konjunkturbarometern för vård- och omsorgssektorn 2012, framtagen av SCB och Vårdföretagarna (www.vardforetagarna.se/fakta&debatt/rapporter), visar att vart fjärde företag uppger att verksamheten utvecklats positivt sedan hösten 2011. Lika många har ökat antalet anställda under samma period.

Inom primärvården och den personliga assistansen har valfrihetsreformerna slagit igenom och förflyttat makten till patienterna och kunderna, som i allt högre grad väljer privata utförare. Denna ökande efterfrågan gör att företagen även framöver ser ett omfattande nyanställningsbehov.

Trots detta uppger vart tredje företag att viljan att nyanställa, investera och expandera minskar. Anledningen företagen uppger är den politiska osäkerheten.

En förändrad majoritet eller koalition i kommunen, landstinget eller riksdagen kan drastiskt förändra förutsättningarna för företagandet inom vården och omsorgen. De osäkra förutsättningarna får inte bara det etablerade företaget att avvakta med att nyanställa och öppna det nya boendet. Läkaren eller undersköterskan som vill förverkliga en idé om hur vården eller hemtjänsten kan förnyas vågar inte satsa sina besparingar eller pantsätta villan.

Diskussionen om vinstförbud och osäkerheten om Socialdemokraternas kommande kongressbeslut gör att vi går miste om nya smarta lösningar, välbehövligt kapitaltillskott och nya arbetsplatser.

En kort rekapitulation över läget:

  • Vänsterpartiet vill riva upp Lagen om valfrihetssystem (LOV) och förbjuda vinstutdelande företag. I praktiken innebär det att 500 privata vårdcentraler ska stängas ner, varannan kund inom personlig assistans skulle mot sin vilja behöva byta utförare och de 50 000 äldre som har omsorg i privat regi skulle tvingas över till kommunal drift.
     
  • LO valde som bekant att gå samma väg som Vänsterpartiet. Det berörda fackförbundet, Kommunal, förlorade striden om möjligheterna för privat företagande inom vård- och omsorg. Följden blev en osäker tillvaro för de drygt 92 000 Kommunalmedlemmar som är anställda privat.
     
  • Även om Stefan Löfven i onsdags signalerade att han inte vill ha något vinststopp kan det dröja till partikongressen i vår innan vi säkert vet partiets linje. Vad vi däremot vet är att Socialdemokraterna vill ta bort etableringsfriheten för företag verksamma inom LOV och ge kommuner möjlighet att exkludera vinstdrivande företag i upphandlingar. 

Då ungefär hälften av de 50 största arbetarkommunerna skrivit motioner om olika former av vinstbegränsningar till kongressen 2013 skickar detta en oroväckande signal till företagen i dessa kommuner.

Under Almedalsveckan presenterade Miljöpartiet ett förslag om villkoren för företagande i välfärden. Utgångspunkten var att kvalitetskraven på alla utförare, oavsett driftsform, ska vara så höga så att orimliga vinstuttag i praktiken inte kan förekomma. Socialminister Göran Hägglunds initiativ till en etisk plattform visar att regeringen i stora delar ser saken på samma sätt.

Det är en sund utgångspunkt. Att hög kvalitet ska löna sig och låg kvalitet straffa sig är självklart för ett seriöst vårdföretag. Den politiska osäkerheten är ett akut hinder för företagen. Därmed hindras den utveckling av välfärden som entreprenörerna kan bidra med.

Under Agendas partiledardebatt för ett par veckor sedan hände något mycket intressant. Åsa Romson bjöd in sig till regeringen för att göra upp om vinsterna i välfärden. Och Fredrik Reinfeldt var inte avvisande. En blocköverskridande uppgörelse om sunda, långsiktiga spelregler för välfärdsföretagen skulle direkt undanröja detta hinder.

Miljöpartiets förslag om kvalitet och hur vinster i vård och omsorg borde vara ett utmärkt underlag för en sådan uppgörelse.

Socialdemokraterna närmade sig med onsdagens signal Miljöpartiets linje, men partiet måste deklarera att företag som levererar kvalitet inte ska drabbas av begränsande regler. Gör de inte det så återstår en enda väg att idag säkra långsiktigheten: En överenskommelse mellan Alliansen och Miljöpartiet, precis som arbetskraftsinvandringen och flyktingmottagandet säkrats tidigare under mandatperioden.

Handen är utsträckt. Alliansen borde ta emot den och därmed säkra jobben inom välfärdssektorn.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad på Newsmill.