Inget riktigt vårdval

Patienternas ställning har inte förbättrats i Örebro. Genom reformen Vårdval har valfriheten ökat och väntetiderna kortats i nästan alla övriga landsting.

Nu, såhär vid sommarens slut, kan man summera regeringens ambition att det ska införas vårdval i alla Sveriges landsting.

Vårdföretagarna har kontaktat alla landsting som har infört vårdval och fått siffror över antalet nyöppnade vårdcentraler och hur många patienter som aktivt har valt att byta vårdcentral. Totalt har 239 nya vårdcentraler startats i landet och 670 000 personer har listat sig på nya vårdcentraler.

Hittills har inga nya vårdcentraler etablerats i Örebro län.

Förhoppningsvis är en majoritet av de patienter som inte har valt någon vårdcentral nöjda med hur det fungerar. Om inte, så har de möjligheten att lista om sig. Konkurrensen leder till att läkarna blir bättre på att se till att patientens behov sätts i fokus.

Nyligen presenterade Vårdföretagarna rapporten "Vägval för Vårdval" som sammanfattar hur vårdvalsreformen upplevs av de politiker som infört vårdval. De flesta politikerna är nöjda, och alla är eniga om är att de stora vinnarna på vårdval är patienterna.

Bättre tillgänglighet är den tydligaste effekten av reformen. Tillgänglighet handlar inte bara om väntetider, det handlar också om att det ska vara enkelt och möjligt för alla grupper i samhället att ta sig till en doktor. Då behövs det mer personligt anpassad vård.

Naturligtvis finns det mycket kvar att göra. Det tar tid innan effekterna av en stor valfrihetsreform får fullt genomslag. De första vårdvalsmodellerna följs nu av ytterligare variationer, alla med målsättningen att det ska bli bättre för patienten. Men det behövs också goda villkor för att privata vårdgivare ska vilja etablera sig. Annars blir det ingen valfrihet.

Det krävs också en fortsatt tydlig politisk uppbackning. Valfriheten ska inte tas för given. Det finns en politisk diskussion om både vinst och etableringsfrihet. Framtida försämringar av möjligheten för privata vårdcentraler att driva sin verksamhet leder inte bara till att företag får problem att verka och erbjuda sina tjänster, det skulle också slå mot patienternas valfrihet.

Vården står inför allvarliga prövningar. Det handlar om att erbjuda en bättre vård till högre kvalitet, och med mer personlig service.

Politiker som fattar beslut om vården och tar ut skatt ser också gärna att detta kan ske utan att kostnaderna ökar. Från Vårdföretagarnas sida är vi övertygade om att framtiden ligger i mångfald och kvalitet för patienterna. Därför ser vi fram emot ett 2010 där fler patienter kan välja vårdcentral i Örebro län.

Ulf Öfverberg, näringspolitisk expert Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Karlskoga Tidning den 26 augusti