Rapport från Vård­företagarna

Vårdmomsens effekter

För patienter, brukare och verksamheter

Vård­företagarna har i en medlemsenkät, som genomfördes i november 2019undersökt hur vårdmomsen har påverkat våra medlems­företags verksamheter sedan den 1 juli förra året, när Skatteverkets nya momstolkning började tillämpas. 

Rösterna från de 286 företagen vittnar om synbara effekter i hela landet, och särskilt hårt drabbat är regioner med stora glesbygdsområden. Svårigheter att bemanna leder till att verksamheter tvingas göra organisatoriska förändringar med negativ inverkan för patienter, brukare och medarbetare.

Resultaten understryker det brådskande behovet av politiska lösningar för att undvika ytterligare konsekvenser.

Nedan presenterar vi huvuddragen i rapporten. För vidare läsning och fördjupning finns rapporten i sin helhet här

Resultat

Rekommendationer

Kontakt

Har du frågor om rapporten?
Vänligen kontakta Karin Liljeblad,
näringspolitisk expert, sjukvård