Vård­företagarna i Almedalen 2022

Vård­företagarna ser fram emot att träffa dig i Almedalen

Efter två års uppehåll är Vård­företagarna tillbaka i Almedalen 2022. Med en nollvision för väntetider i vården och omsorgen visar vi goda exempel på hur våra medlems­företag arbetar för att hjälpa till att nå visionen.

Det största problemet inom svensk hälso- och sjukvård handlar om tillgänglighet. Vårdköerna var långa redan innan pandemin men är nu rekordlånga. När Ipsos frågade väljarna om sjukvårdens problem angav 82 procent att långa väntetider är det största problemet. Svenska folket vill inte vänta på vård längre.

Vad kan göras annorlunda för att korta vårdköerna? Vad kan privata vårdgivare bidra med? Hur kan teknik korta vårdköerna? Behövs en tydligare lagstiftning för patienternas rätt till vård? Hur ska befintliga resurser räcka till och ökande behov av sjukvård tillgodoses framåt?

Vi bjuder in till ett av Almedalens viktigaste seminarium ”Så kortar vi vårdköerna – konkreta lösningar från sjukvårdens vardag”. Vi kommer att få lyssna till tre konkreta röster från sjukvårdens vardag om hur de i praktiken arbetar för att fler ska få vård i tid. Tillgänglighetsdelegationens Gunilla Gunnarsson och Marie Morell SKR:s sjukvårdsdelegation kommenterar.

Tid: Onsdag 6 juli 15:00 – 16:00

Plats: Hamngatan 3, ”Svenskt Näringslivs trädgård”

Medverkande:

Gunilla Gunnarsson, Särskild utredare, Tillgänglighetsdelegationen

Marie Morell, Regionråd (M) Östergötland och ordförande i SKRs sjukvårdsdelegation

Sofia Palmquist, Koncernchef, Aleris

Joacim Stalfors, Chefläkare, Doktor24

Tobias Wirén, Affärsområdeschef/ Chefläkare, Capio Ortopedi

Seminariet modereras av Sabina Joyau, näringspolitisk chef Vård­företagarna.

Läs mer om Vård­företagarnas kampanj Nollvision för väntetider här.

Här finner du Almedalens officiella program.

Vård­företagarnas reformförslag

Vården och omsorgen är på många håll pressad och står inför ännu större utmaningar i framtiden. Köerna till specialistvården har satt vårdgarantin ur spel och primärvården måste förstärkas för att klara sitt uppdrag. Glädjande nog är det allt fler som lever längre i Sverige, men det innebär också att trycket på vården och omsorgen ökar avsevärt. Andelen äldre över 80 år ökar med 50 procent fram till år 2030. Enligt tidigare bedömningar behöver 560 nya äldreboenden öppna fram till 2026, en byggtakt Sverige inte är närheten av idag. Närmare hälften av kommunerna uppger brist på LSS-boenden, vilket innebär att personer med funktionsvariation inte kan flytta hemifrån i vuxen ålder.

För att lyckas möta den stora och växande efterfrågan krävs reformer som leder till att fler får den vård och omsorg de behöver och har rätt till. Den evighetslånga debatten om driftsform är både skadlig och kontraproduktiv. Verksamheterna, oavsett om de drivs privat eller offentligt, måste få rätt förutsättningar att ta sig an uppgifterna, tillsammans. Vård­företagarnas 2 000 medlems­företag med över 100 000 medarbetare är redo att ta ett ännu större ansvar.

Vill du veta mer?

Här presenterar Vård­företagarna reformförslag bransch för bransch, samt tre övergripande områden som måste ges högsta prioritet.

Skanna QR-koden för att läsa mer om våra reformförslag för att för att stärka vården och omsorgen: