Hoppa till innehåll

Pandemin har medfört att många operationer inte har kunnat genomföras och antalet patienter som väntar på vård är många. Region Kronoberg meddelade dock igår den glädjande nyheten att i deras region har väntetiderna minskat avsevärt sedan förra året, på grund av såväl kloka åtgärder på de regiondrivna sjukhusen som på att många av regionens patienter har kunnat få operation hos privata vårdgivare. Det berättade också Sveriges Radio P4 om igår.

Regionrådet Mikael Johansson (M) lyfter i regionens pressmeddelande fram vikten av att de i stor utsträckning har kunnat erbjuda patienter operation i den privat drivna sjukvården. Enligt Region Kronoberg har 1 223 patienter fått sin operation hos privata vårdgivare mellan augusti 2020 och juni 2021.

Av 2 317 patienter i Kronoberg som ringdes upp och fick frågan om de ville få sin operation hos en annan vårdgivare var det drygt hälften som tackade ja. Det visar på betydelsen av en välfungerande vårdgaranti. Många patienter vill hellre ha en operation inom kort hos en annan vårdgivare, kanske i en annan region, istället för att fortsätta vänta i kö.

Erfarenheterna från Region Kronoberg visar på betydelsen av partnerskap mellan regionen som huvudman, de regiondrivna sjukhusen och de privata vårdgivarna för att korta väntetiderna i sjukvården. Det är ett politiskt ansvar att se till att vårdgarantin börjar fungera på riktigt för alla dem som har fått sin vård uppskjuten. Vårdföretagarna uppmanar alla regioner att upphandla vårdkapacitet hos privata vårdgivare för att korta väntetiderna. Den privat drivna sjukvården kan och vill bidra. Inte en enda patient ska behöva vänta onödigt länge på vård.