Yttrande över Försäkringskassans allmänna råd – ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning

 

Gemensamt svar inskickat med andra parter.

Läs yttrandet.

 

Detta ärende

Status


Från

Försäkringskassan