Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktighet, strategisk och i samverkan

Remiss SOU 2021/59

Vårdföretagarnas remissvar.

Remissinstanser

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

5 november 2021


Länk till remiss

Till remissen