Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

remissvar-vardforetagarna-ds-2018-31

Ds 2018:31

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

14 november 2018


Länk till remiss

Remissen