Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

Remiss S2020/09872

» Remissinstanser

» Vårdföretagarnas remissvar

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

31 mars 2021


Länk till remiss

Till promemorian

Kontaktperson