Hoppa till innehåll

Upphävande av Social­styrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård. Dnr. 4.1.1-40561/2014

Status
Avstod från att svara

Från
Socialstyrelsen

Svar senast
2 december 2014

Kontaktperson