Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll m.m. av patienter i hälso- och sjukvården

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

21 november 2014


Länk till remiss

VF_SOSFS_1992_2_4_1_35504_2014_A.pdf