Hoppa till innehåll

Upphävande av Social­styrelsens allmänna råd (1997:10) Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård Dnr. 4.1.1.40560/2014

Status
Avstod från att svara

Från
Socialstyrelsen

Svar senast
2 december 2014