Terminologiremiss, övergripande vård- och omsorgsterminologi

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

14 januari 2016


Länk till remiss

Kontaktperson