SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Vårdföretagarna har tyvärr inte haft möjlighet att svara på remiss S2015/1650/FS angående SOU 2015:20. Se vidare i bifogat brev.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

30 juni 2015


Länk till remiss

Kontaktperson