Hoppa till innehåll

Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU, SOU 2015:71.

SOU 2015:71. Dnr.S2015/04694/FST.

 

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast
30 november 2015

Remiss

Kontaktperson