Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU, SOU 2015:71.

SOU 2015:71. Dnr.S2015/04694/FST.

 

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

30 november 2015


Länk till remiss

Remiss

Kontaktperson

Fredrik Borelius

Näringspolitisk expert, Personlig assistans
+46 8 762 6926
+46 72 527 6926
Skicka ett mail