Slopad skattefrihet för förmån av hälso-och sjukvård

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Fi2017/03709/S1

Detta ärende

Status


Från

Fi


Svar senast

24 november 2017


Länk till remiss