Sedd, hörd och respekterad SOU 2015:14. S2015/1547/FS

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

19 juni 2015


Länk till remiss

Kontaktperson