Hoppa till innehåll

Remissvar på skrivelsen Effektiv och behovsbaserad digital vård (DS 2023:27)

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast
12 december 2023

Länk till remiss

Kontaktperson

Daniel Forslund

Utvecklingsansvarig för digitalisering

Stockholm

+46 8 762 68 94 +46 72 207 39 63 E-post

Läs mer