Remiss Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

S2017/07389/FST
Läs Vårdföretagarnas svar här

Detta ärende

Status


Svar senast

16 februari 2018


Länk till remiss

Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning.pdf

Kontaktperson

Fredrik Borelius

Näringspolitisk expert, Personlig assistans
+46 8 762 69 26
+46 72 527 69 26
Skicka ett mail