Remiss Vissa förslag om personlig assistans

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Läs Vårdföretagarnas svar

S2017/06849/FST

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

22 december 2017


Länk till remiss

Vissa förslag om personlig assistans.pdf

Kontaktperson

Fredrik Borelius

Näringspolitisk expert, Personlig assistans
+46 8 762 6926
+46 72 527 6926
Skicka ett mail