Remiss – Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för screening med mammografi inom hälso- och sjukvården. Dnr.4.1.1-10918/2016.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

6 maj 2016


Länk till remiss

Remiss 411-10918-2016.pdf

Kontaktperson