Remiss reviderade riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Vårdföretagarnas remissvar på (RS 2020-0632)

Remiss från Region Stockholm

Detta ärende

Status


Från

Region Stockholm


Svar senast

14 juni 2021


Länk till remiss