Remiss Personuppgiftsbehandling m.m. i samband med försäkringsmedicinska utredningar

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

S2016/07117/SF

Detta ärende

Status


Svar senast

2 januari 2018


Länk till remiss

Remiss - Personuppgiftsbehandling m.m. i samband med försäkringsmedicinska utredningar.pdf

Kontaktperson