Remiss Kunskapsstöd med rekommendationer om behandling vid spelmissbruk och spelberoende

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Detta ärende

Status


Svar senast

28 februari 2018


Länk till remiss

Remiss Behandling av spelmissbruk och spelberoende.pdf

Kontaktperson