Remiss – förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen Dnr 19847/2011

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

30 oktober 2015


Länk till remiss

Remiss CR.pdf

Kontaktperson