Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården m.m. Diarienumret 4.1.1-14967/2016.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

18 september 2016


Länk till remiss

Dnr:4.1.1-14967/2016.

Kontaktperson