Remiss av slutbetänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU 2013:44)

Läs remissvar från Vårdföretagarna här.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

15 november 2013


Länk till remiss

Remiss: SOU 2013:44

Kontaktperson