Remiss av promemoria Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Dnr: S2019/0416

 

Remiss av promemoria Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

Remissvar personlig assistans för samtliga hjälpmoment-som avser andning och måltider i form av sondmatning

 

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

9 december 2019


Länk till remiss

Remissen