Hoppa till innehåll

Remiss: av delbetänkandet SOU 2013:23 – Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna. S2013/3153/FS

Vårdföretagarna avstår från att lämna remissvar.

Status
Avstod från att svara

Från
Socialdepartementet

Svar senast
13 september 2013

Remiss SOU 2013:13 S2013/3153/FS

Kontaktperson