Remiss av begrepp inom läkemedelsområdet

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

13 september 2019


Länk till remiss

Remissen

Kontaktperson