Praktisk tjänstgöring för logopeder med utbildning utanför EU/EES

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

14 mars 2017


Länk till remiss

Remiss 3_6_6231-2017.pdf

Kontaktperson