Praktisk tjänstgöring för arbetsterapeuter utbildade utanför EU och EES

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

14 mars 2017


Länk till remiss

Remiss_10_2_9153-2017.pdf

Kontaktperson