Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

Vårdföretagarna avstod att besvara remissen.

SOU 2018:53

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

27 november 2018


Länk till remiss

Remissen

Kontaktperson