Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen Ds 2011:36

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

15 februari 2012


Länk till remiss

Ds 2011:36