Ökad insyn i välfärden

Remiss: SOU 2016:62. Diarienr: S2016/ 06178/FS.

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

20 februari 2017


Länk till remiss

SOU: 2016:62