Hoppa till innehåll

Nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Social­styrelsens patientregister. Dnr 6.1 54312/2012

Status
Besvarad

Från
Socialstyrelsen

Svar senast
19 november 2012

Kontaktperson