Nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Dnr 6.1 54312/2012

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Socialstyrelsens remiss.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

19 november 2012

Kontaktperson