Nya föreskrifter om assistansersättning Dnr 28247-2016

Vi har tagit del av Försäkringskassans förslag till författningssamling och tillhörande konsekvensutredning och vill härmed lämna följande synpunkter på ovanstående remiss.

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Skrivelse från Vårdföretagarna 2014-04-16 till Maria Larsson, Barn- och äldreminister; Ulf Kristersson, Socialförsäkringsminister; Dan Eliasson, generaldirektör, Försäkringskassan: Konsekvenser av eventuell förändrad utbetalningsrutin av assistentersättning (pdf).

Detta ärende

Status


Från

Försäkringskassan


Svar senast

24 maj 2016


Länk till remiss

Remiss 28247-2016.pdf

Kontaktperson

Fredrik Borelius

Näringspolitisk expert, Personlig assistans
+46 8 762 6926
+46 72 527 6926
Skicka ett mail