Hoppa till innehåll

Nya föreskrifter om assistansersättning Dnr 28247-2016

Vi har tagit del av Försäkringskassans förslag till författningssamling och tillhörande konsekvensutredning och vill härmed lämna följande synpunkter på ovanstående remiss.

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Skrivelse från Vårdföretagarna 2014-04-16 till Maria Larsson, Barn- och äldreminister; Ulf Kristersson, Socialförsäkringsminister; Dan Eliasson, generaldirektör, Försäkringskassan: Konsekvenser av eventuell förändrad utbetalningsrutin av assistentersättning (pdf).

Status
Besvarad

Från
Försäkringskassan

Svar senast
24 maj 2016

Remiss 28247-2016.pdf

Kontaktperson